Yvonne Verver
Directeur
Shaamly Bindadin
Leerkracht
Rémon Jansen
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Jolanda van Hemert
Leerkracht
Suzanne Kompier
Leerkracht
Judith Kooistra
Leerkracht
Eveline Low
Leerkracht
Lizette van der Meer
Leerkracht/ directieondersteuner
Marije Bottenberg
Leerkracht
Sharon Polderman
Leerkracht
Monique Raad
Administratief medewerker/ conciërge
Bianca Runhart
Intern begeleider
Lisette van Kasteren
Leerkracht
Petra Smit
Leerkracht
Martijn v.d. Kant
Leerkracht
Melodie Pape
Leerkracht
Angela Vermeer
Leerkracht
Maartje Sienema
Leerkracht
Sylvia Gosman
Onderwijsassistent
Saskia Steenhuis
Leerkracht
Wendela aan het Rot
Leerkracht
Sanne van Zeumeren
Veerle de Zoete
Leerkrachtondersteuner