Toegankelijk voor alle kinderen

De Vuurtoren is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is gevestigd in het Kindcentrum Zuiderzee aan de Middelgronden 17 in de ruim opgezette Zuiderzeewijk in Lelystad. De school beschikt over een mooi speelplein en rondom de school is veel groen te vinden waar tijdens de pauze en na schooltijd heerlijk gespeeld kan worden.

De school telt ongeveer 200 leerlingen die zijn verdeeld over 8 of 9 groepen. Naast deze reguliere groepen is er twee dagen in de week nog een mogelijkheid voor leerlingen van 3 ½ jaar tot 4 ½ jaar om twee dagdelen per week de Doorstroomgroep te bezoeken. 

Eruit halen wat erin zit

Ons motto: “Samen leren voor nu en later” staat centraal op De Vuurtoren. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen zijn onze kernwaarden. Deze staan net als betrokkenheid, samen scholen, ontwikkeling en kwaliteit bij De Vuurtoren hoog in het vaandel.

De Vuurtoren is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: "goed onderwijs voor alle kinderen". Eruit halen wat erin zit. Daar draait het om op De Vuurtoren. Wij gaan uit van verschillen en er is veel aandacht voor de individuele leerling en de leerstof die hij of zij nodig heeft.

Uitgaan van verschillen