Wat maakt ons 'De Vuurtoren'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Vuurtoren willen we hier graag benoemen: 
  • De doorstroomgroep: In samenwerking met Go! Kinderopvang kunnen kinderen in de leeftijd van drie en een half jaar tot vier en een half jaar twee dagdelen per week naar deze groep, waardoor er een nog stevigere basis wordt gelegd voor hun doorgaande ontwikkeling.
  • De arrangementsgroep: In de arrangementsgroep krijgen kinderen die wellicht anders doorverwezen zouden worden naar het speciaal basisonderwijs extra ondersteuning, waardoor zij zich binnen het reguliere basisonderwijs kunnen blijven ontwikkelen.
  • IMC Basis: Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen 2 jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten over verschillende vakgebieden. Hierdoor ervaren en ontdekken zij meerdere kanten van onze maatschappij.
  • JINC: Alle leerlingen van groep 7 en 8 gaan 2 keer per jaar op zogenoemde bliksemstages, waardoor zij kennismaken met diverse beroepen in de praktijk.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Vuurtoren werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook voor die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Vuurtoren hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving