Doorstroomgroep

dinsdag 7 februari

In samenwerking met GO is De Vuurtoren een doorstroomgroep gestart. Kinderen in de leeftijd van drie en een half jaar tot vier en een half jaar kunnen twee dagdelen per week naar deze groep. Deze leerlingen krijgen in een kleine groep van maximaal 16 leerlingen les van twee leerkrachten. Er wordt middels een beredeneerd passend

Lees verder

Schakelklas voor kleuters (SKK) NT2

vrijdag 14 augustus

Kinderen met een grote achterstand in hun woordenschat worden begeleid door de ambulante begeleiders van de Schakelklas voor Kleuters (SKK) van de FlevoMeer Bibliotheek. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen bij wie thuis een andere taal wordt gesproken (NT2) of die om een andere reden een achterstand hebben opgelopen. De ambulant begeleider van de SKK komt twee

Lees verder

Overleg

vrijdag 14 augustus

Het overleg binnen het team van De Vuurtoren is gericht op de optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. Overleg vindt structureel plaats. De ontwikkeling en de voortgang van uw kind worden regelmatig geëvalueerd. Mocht blijken dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan worden door de interne begeleider zorgvoorzieningen ingezet ter ondersteuning van de

Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

vrijdag 14 augustus

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels, in de hal en op het plein. Omdat kinderen starten als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een instroom van nieuwe kleuters. Het onderwijs aan kleuters heeft een eigen karakter. Voor een goede ontwikkeling zijn in die periode

Lees verder

Nieuwe leerling in groep 1

vrijdag 14 augustus

Wanneer een nieuwe leerling op De Vuurtoren in groep 1 komt, wordt er contact gezocht met de peuterspeelzaal waar deze leerling op heeft gezeten. Voor de overdracht wordt gebruik gemaakt van de KOR. Binnen een termijn van zes weken worden de TAK toets en de CITO peutertoetsen afgenomen. Naar aanleiding van de uitslagen wordt -als

Lees verder

Voorschoolse educatie

vrijdag 14 augustus

Voorschoolse educatie De peutersleeftijd van 2 tot 4 jaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Peuters leren veel en hun spel verandert snel. Op de peuterspeelzaal in het Kind Centrum worden kinderen gestimuleerd zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Ook worden ze voorbereid op de overgang naar de basisschool. Er

Lees verder