Sponsoring

vrijdag 14 augustus

Op school maken wij heel soms gebruik van sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Als dit gebeurt worden daarbij de regels van het convenant sponsoring nageleefd. Zo wordt de MR geraadpleegd en wordt u van tevoren op de hoogte gesteld van de sponsoractiviteit. De sponsorgelden worden gebruikt voor activiteiten, die geen invloed op ons onderwijsbeleid hebben.

Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

vrijdag 14 augustus

Ook dit jaar worden weer de nodige activiteiten in en rond de school georganiseerd waarvoor het rijk of de gemeente geen geld beschikbaar stelt. De ouderraad vindt die activiteiten toch de moeite waard; het gaat om onder andere de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Eindejaarsmaaltijd, Voorjaarsontbijt, School sporten zoals korfbal, voetbal, Zeebodemloop, sportdag of survival, spelletjes

Lees verder