Vuurtorennieuws

dinsdag 7 februari

U ontvangt iedere maand voor aanvang van de betreffende maand een maandoverzicht met allerlei informatie over de gang van zaken op school. De berichten die hierop vermeld staan kunnen afkomstig zijn van de directie, het team, de medezeggenschapsraad en/of diverse werkgroepen.

OR

dinsdag 7 februari

De ouderraad is opgezet met als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De werkzaamheden van de OR bestaan uit het ondersteunen van het team bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas, eindejaar maaltijd, Lente ontbijt, sport- en speldag en het eindfeest van groep 8.

Lees verder

Groepsouders

dinsdag 7 februari

Aan het begin van elk schooljaar vanaf het schooljaar 2018-2019 vraagt iedere leerkracht een ouder uit de klas om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de groepsleerkracht en de ouders in de klas. Groepsouders kunnen indien nodig, overleggen met de leerkracht en met andere ouders van de

Lees verder

Schoolrooster

dinsdag 7 februari

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250

Lees verder

Medicijn verstrekking en medische handelingen

zaterdag 15 augustus

Wanneer het nodig is dat uw kind onder schooltijd medicijnen moet innemen, dan kan de leerkracht hier onder bepaalde voorwaarden zorg voor dragen. Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen’ ligt ter informatie bij de directie.

Roken

zaterdag 15 augustus

Mede in het kader van gezonde leefstijl is het niet toegestaan in het gebouw te roken. Wij verzoeken u dringend om ook buiten op het plein (zeker niet wanneer daar kinderen aanwezig zijn) niet te roken.

Mobiele telefoon

zaterdag 15 augustus

Dat veel kinderen een mobiele telefoon hebben, begrijpen wij maar al te goed, maar het gebruik ervan is binnen ons gebouw en op het schoolplein tijdens de schooluren niet toegestaan. Daarom is de telefoon geheel uitgeschakeld (ook niet op trillen). Heeft u voor uw kind een dringende boodschap, dan kunt u ons bereiken op 0320-221768.

Lees verder

Skeelers,rollerskates e.d.

zaterdag 15 augustus

Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan in het gebouw en in de pauzes op het plein, te skaten, fietsen, skeeleren o.i.d. Skates en skeelers mogen in een tasje aan de kapstok worden gehangen. Stepjes, skateboard en fietsen mogen om veiligheidsredenen niet mee de school in worden genomen.

Schoolkrant

zaterdag 15 augustus

Twee keer per jaar komt onze schoolkrant uit. Deze schoolkrant wordt gemaakt door en voor alle kinderen van De Vuurtoren. Het thema wordt per schooljaar vastgelegd.