Verzekering tijdens opvang

vrijdag 14 augustus

Uw kind is tussen de middag alleen verzekerd in school en op het schoolplein. Daarom mogen de kinderen beslist niet naar huis om gymspullen, e.d. op te halen. Ook mogen ze niet naar een vriendje/vriendinnetje, ook al woont die om de hoek. Het is van groot belang om deze regel met uw kind(eren) te bespreken.

Lees verder

vragen na schoolse en tussentijdse opvang

vrijdag 14 augustus

Loop eens binnen in het Kindcentrum en stel uw vragen aan Sarah. Bel naar 0320-294900 Kijk op de website stichtingdetussentijd.nl

aanmelden na schoolse opvang

vrijdag 14 augustus

Via de website van GO kunt u zich aanmelden of u kunt telefonisch een informatie pakket aanvragen. (0320-294900)

Overblijf: de kosten

vrijdag 14 augustus

Zie website de Tussentijd www.stichtingdetussentijd.nl Hieronder vindt u de nieuwe tarieven voor het schooljaar 2017/2018. Het is noodzakelijk voor aankomend schooljaar een geringe tariefsverhoging door te voeren. De tarieven worden ondersteund door het bestuur van Stichting de Tussentijd en de betrokken schoolbesturen. De vaste overblijfgroep (abonnement) Dit zijn de kinderen die geregistreerd zijn (via een

Lees verder

Naschoolse opvang

vrijdag 14 augustus

Al meer dan 40 jaar biedt GO kinderopvang aan. Kinderopvang in een wijkgerichte omgeving waar kinderen, ouders en begeleiders met plezier samen komen. Uw kind staat hier centraal. Schoolgaande kinderen zijn van harte welkom bij de buitenschoolse opvang De Walrus. Buitenschoolse opvang is er na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties. De opvang vindt

Lees verder

Overblijven

vrijdag 14 augustus

Openbare basisschool “De Vuurtoren” neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de tenuitvoerlegging van artikel 28 uit de wet op het basisonderwijs. Dit houdt in dat wij als school een ruimte beschikbaar moeten stellen voor de kinderen die overblijven. De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet thuis (kunnen) zijn tussen de

Lees verder