Regels toelating, schorsing en verwijdering

vrijdag 14 augustus

De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont  voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouders/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar

Lees verder

Aanvragen van verlof

vrijdag 14 augustus

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd U laat uw kind dan bij de juf van groep 1 achter. Dit is een spannende dag voor ouders en kind. Uw kind is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn/haar ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes naar school te gaan.

Lees verder

Verlof en verzuim

vrijdag 14 augustus

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor schooltijd worden gemeld. Wilt u de boodschap niet laten doorgeven door een broertje of zusje. Zij vergeten dit namelijk vaak. Als bij de verzuimregistratie om 8:30 en 13:15 blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig

Lees verder

Gronden vrijstelling onderwijs

vrijdag 14 augustus

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens al op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al 10

Lees verder