Informatieplicht aan gescheiden ouders

dinsdag 7 februari

Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind op school. Soms ontstaan echter problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name wanneer de niet met het gezag belaste ouder, geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. Sinds een wetswijziging van 1 januari 1998 houden

Lees verder

Afspraken

vrijdag 14 augustus

Vastleggen gesprekken Belangrijke afspraken die gemaakt worden tijdens al deze gesprekken worden door de school schriftelijk vastgelegd. Mocht u het gesprek willen opnemen of op een andere manier dan hiervoor aangegeven vastleggen dan dient u tenminste één dag voor aanvang van het gesprek de desbetreffende collega toestemming hiertoe te vragen. Alleen in overeenstemming met beide

Lees verder

Rapport bespreking

vrijdag 14 augustus

Bij ons op school kennen wij vier keer per jaar een rapportagemoment. Twee keer per jaar doen wij dit middels een mondelinge rapportage. Hiervoor worden ouders en leerlingen in oktober en april uitgenodigd door de groepsleerkracht. We stellen uw komst tijdens deze rapportage zeer op prijs omdat het voor u van belang is om te

Lees verder