Veiligheid

vrijdag 14 augustus

Op De Vuurtoren is een veiligheidsbeleidsplan met daarin o.a. een ontruimingsplan bij brand aanwezig. Jaarlijks oefenen we twee keer met de school een ontruiming bij brand zodat in geval van nood iedereen weet hoe de school snel en veilig ontruimd wordt. Als er een ongeval plaatsvindt wordt u direct gebeld. De bedrijfshulpverlener van de school

Lees verder

Lentekriebels

vrijdag 14 augustus

In het schooljaar 2014-2015 is gestart met het project Lentekriebels. Dit is een lespakket waarin aandacht wordt besteed aan de relationele- en seksuele vorming van kinderen. Deze vorming draagt bij aan de persoonlijke groei en positieve seksuele beleving. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben recht op betrouwbare informatie. De lesmaterialen en lesactiviteiten bieden een duidelijk kader,

Lees verder

Zelfstandig werken

vrijdag 14 augustus

Bij het zelfstandig werken en de directe instructie lessen wordt gebruik gemaakt van een stoplicht voor de klas en een speciaal houten blokje waarmee leerlingen aangeven of ze alleen willen werken, samen met een ander of dat ze hulp nodig hebben van de leerkracht.

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

vrijdag 14 augustus

Het betreft Protestant Christelijk, Islamitisch en Humanistisch vormingsonderwijs. Voor ouders en kinderen die dat willen kan er één keer per week tijdens schooltijd op school Protestants Christelijk Vormingsonderwijs gevolgd worden. Dit wordt gegeven door iemand van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken). Ook kan er één keer per week door leerlingen van groep 3 en

Lees verder