De Taalklas

dinsdag 7 februari

De Taalklas is gevestigd in obs De Poolster. Het adres is Oostzeestraat 38 8226BA te Lelystad. (telefoonnummer 0320-2502514) Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland naar Nederland komen en geen/nauwelijks Nederlands spreken kunnen één jaar naar de Taalklas. Daar leren zij voldoende Nederlands spreken om de lessen

Lees verder

Belangrijke contactgegevens

zaterdag 15 augustus

OBS De Vuurtoren Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Directie Yvonne Verver/ 0320 221768 Schoolbestuur Meenthoek 1 8224BS Lelystad Bestuurder mevr. Jonna Merkx/ 0320 777700 Onderwijs/Ondersteuningsloket Kempenaar 03-23 8223AM Lelystad Marga van Amerongen/ 0320-215214 Leerplicht ambtenaar Gemeentehuis Diane Hoets/ 14 0320 Medezeggenschapsraad Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Voorzitter Petra Smit/ 0320 221768 Inspectie voor het onderwijs Park Voorn

Lees verder

Logopedie

zaterdag 15 augustus

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Bij ons is dat Karen. Zij komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms

Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

zaterdag 15 augustus

Heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dicht bij school te brengen, de school te adviseren bij de aanpak en het ondersteunen van kinderen met sociaal-emotionele problemen en de school werk uit handen te nemen als het gaat om het vinden van de juiste hulp aan kinderen en hun ouders. Schoolmaatschappelijk werk kan ingeschakeld worden

Lees verder

Bureau Jeugdzorg

zaterdag 15 augustus

Bureau Jeugdzorg is een multidisciplinair team en is een samenwerkingsverband van verschillende reeds bestaande instellingen voor jeugdzorg en hulpverlening. Het bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden, zoals orthopedagogen / psychologen, gezinsmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, een jeugdarts en een kinderpsychiater. Het team heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dichter bij de school te brengen,

Lees verder

Kans Centrum voor Jeugd en Gezin

zaterdag 15 augustus

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden kunt u voortaan terecht bij het Kans Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort tot CJG. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpt het

Lees verder

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland

zaterdag 15 augustus

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op school plaats. Het

Lees verder