Schoolrooster

dinsdag 7 februari

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250

Lees verder

Pauze, speelkwartier

vrijdag 14 augustus

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere ochtend van 10:10 uur – 10:25 uur pauze. Even daarvoor krijgen de kinderen de gelegenheid om hun eten en drinken te nuttigen. Wij willen u vragen uw kind iets mee te geven dat in een paar minuten opgegeten c.q. opgedronken kan worden zodat er echt een kwartier overblijft

Lees verder

Vrije dagen, vrije uren i.v.m. scholing of studiedagen of roostervrije dagen

vrijdag 14 augustus

Dag Datum groep Onderwijsdag Stichting SchOOL 5 oktober 2016 1 t/m 8   Studiedagen De studiedagen voor het komende schooljaar zijn op dit moment nog niet allemaal precies bekend. Hierboven vindt u een voorlopige planning waar wij ons zoveel mogelijk aan zullen houden. Zodra wij weten op welke dag(en) deze definitief plaatsvinden, informeren wij u

Lees verder

Vakanties

vrijdag 14 augustus

  Vakanties Van: Tot en met: Herfstvakantie 23  oktober 2017 27 oktober 2017 Kerstvakantie 25 december 2017 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 2 maart 2018 Paasvakantie 30 maart 2018 2 april 2018 Koningsdag 27 april 2018 27 april 2018 Meivakantie 30 april 2018 11 mei 2018 Pinksteren 21 mei 2018 21 mei 2018

Lees verder

Schooltijden van “De Vuurtoren”

vrijdag 14 augustus

Schooltijden: Groep 1 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 uur-12:00 uur 13:15 uur-15:15 uur groep 1 t/m 4 woensdag 08:30 uur – 12 uur Groep 5 t/m 8 woensdag 08:30 uur – 12:15 uur Kinderen die te laat komen missen een deel van de les. Daarnaast werkt te laat komen storend voor andere

Lees verder

Toezicht inspectie schooltijden

vrijdag 14 augustus

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn verplicht de indeling van de onderwijstijd (de schooltijden) te vermelden in hun schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs toetst aan de hand van de schoolgids welke schooltijden de school hanteert. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat voor de groepen 3 tot en met 8

Lees verder

Onderwijstijd en kwaliteit onderwijs

vrijdag 14 augustus

De taal-, lees- en rekenvaardigheden van alle leerlingen in het primair onderwijs moeten beter worden. Ook moeten leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. In de kwaliteitsagenda’s worden de ambities en doelstellingen op dit gebied uiteengezet. Om deze ambities te realiseren is het van belang dat leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. Onderwijstijd is het

Lees verder

Hoe zorgt de school ervoor dat de geplande leertijd per vak feitelijk wordt ingezet en effectief wordt gebruikt

vrijdag 14 augustus

Dit begint al voor de lessen. De leerkrachten zorgen er iedere dag voor dat de lessen goed zijn voorbereid en het werk van de vorige dag is nagekeken. Op De Vuurtoren gaan de deuren tien minuten voor aanvang open. De lessen beginnen precies op tijd. Alle leerkrachten werken volgens een aan het begin van het

Lees verder

benutting van de verplichte onderwijstijd inleiding

vrijdag 14 augustus

In principe hebben leerlingen acht jaar de tijd om te voldoen aan de kerndoelen die gesteld worden. Op onze school hebben wij methoden aangeschaft voor de groepen 1 t/m 8 die voldoen aan de kerndoelen. Al onze methoden beschrijven in hoeveel tijd de leerlingen de betreffende leerstof eigen moeten kunnen maken. Daarnaast wordt gewerkt volgens

Lees verder