Schoolrooster

dinsdag 7 februari

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250

Lees verder

Procedure totstandkoming schoolgids

vrijdag 14 augustus

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en in het bijzonder de werkwijze van de school beschrijft. De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop de school alles in

Lees verder

De directie van De Vuurtoren

vrijdag 14 augustus

Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zaken zoals de inhoud van het onderwijs, het personeel en de financiën. Yvonne Verver is directeur van obs De Vuurtoren. Zij is alle dagen aanwezig op De Vuurtoren. Wilt u een gesprek met haar? Kom dan langs of neem dan telefonisch contact op om een

Lees verder

Het schoolbestuur

vrijdag 14 augustus

Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-hoofdige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt gevormd door heren A. van

Lees verder

De School

vrijdag 14 augustus

Onze school is een openbare basisschool in de Zuiderzeewijk in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. Onze school maakt deel uit van een in maart 2015 geopend kindcentrum in deze wijk. Het kindcentrum

Lees verder