Staatssecretaris Klijnsma bezoekt Plustijd, financieel spreekuur en Kinderwijkraad

Geplaatst op donderdag 26 januari 2017

Persbericht:

Op maandag 23 januari bracht staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma een bezoek aan Lelystad. Zij werd op basisschool De Vuurtoren door wethouder Janneke Sparreboom van Wmo en armoedebeleid bijgepraat over de aanpak van de armoedeproblematiek in Lelystad. “Niet alleen de overheid, maar wij als samenleving zijn met elkaar verantwoordelijk voor het aanpakken van de armoedeproblematiek en voorkomen is altijd beter dan genezen,” aldus de wethouder. De staatssecretaris kreeg vervolgens een inkijkje in het Financieel Spreekuur van MDF en hoorde van kinderen en de projectleider wat Plustijd toevoegt aan de ontwikkeling van kinderen met een achterstand. Na een korte wandeling door de wijk werden staatssecretaris en wethouder ontvangen door de kinderen van de wijkraad en hun begeleiders van Kies & Co.

Van hulpverlening naar vroege signalering

Wethouder Janneke Sparreboom gaf in het gesprek met de staatssecretaris aan dat Lelystad steeds meer inzet op vroeg signaleren en daarmee het voorkomen van armoede. Door eerder hulp te bieden verschuift het accent van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening. Zo is er dit jaar een financieel spreekuur geopend in de wijken, waar mensen laagdrempelig met allerlei vragen over hun financiën en administratie terecht kunnen. Ook het streven om alle kinderen – vooral die uit kansarme gezinnen – de kans te bieden zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving, is een belangrijk speerpunt. “Het feit dat de staatssecretaris vanaf 2017 structureel extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor kinderen uit kansarme gezinnen, onderstreept het belang van meedoen in de samenleving,” aldus wethouder Sparreboom.

Extra leertijd en financieel spreekuur in de wijk

Vervolgens werd de staatssecretaris bijgepraat door Eelco de Boer, projectleider van Plustijd. Dit is een project vanuit het preventief armoedebeleid, waarbij extra leertijd wordt geboden aan kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Kinderen van Plustijd vertelden aan Jetta Klijnsma en Janneke Sparreboom over een project dat zij hebben gedaan; ze lieten schilderijtjes zien die zij gemaakt hebben over uitersten, zoals warm en koud en groot en klein. Tot slot vertelde Cynthia Hoogveld van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) over het succes van het financieel spreekuur in Lelystad, dat sinds een jaar draait. Dit is een laagdrempelige manier waarop inwoners van Lelystad advies kunnen vragen over persoonlijke financiële of administratieve zaken aan deskundige vrijwilligers.

Manifest kinderwijkraad

Na een korte wandeling in de wijk, waarbij kinderen van De Vuurtoren meewandelden, kwam het gezelschap aan bij MFA Zuiderzeewijk. Hier werden de staatssecretaris en de wethouder ontvangen door de kinderen van de wijkraad en hun begeleiders. De kinderen overhandigden aan de staatssecretaris een manifest, waarin de aanpak van “7 vliegen in één klap” te lezen is. Zo werken de kinderen van de wijkraad bijvoorbeeld aan democratisch burgerschap, participatie via eigen initiatief en draagvlak en vertegenwoordiging.

Belang van gebruiken talenten

Na deze activiteit was er een einde gekomen aan het bezoek. De staatssecretaris gaf aan onder de indruk te zijn van de presentatie van de kinderen van Plustijd en verheugd te zijn over de ontwikkelingen binnen Lelystad. Met name ook over de extra aandacht voor de kinderen die zij als de belangrijkste doelgroep ziet in het armoedebeleid. Staatssecretaris Klijnsma zei tot slot: “”Het is zo belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen. Ook als ze uit een gezin komen waar weinig geld te besteden is. Het ondersteunen van kinderen op hun weg naar een zelfstandige positie in de samenleving is immers de beste vorm van armoedepreventie.”