Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds

Voor de kinderen die het thuis niet al te breed hebben is er toch de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging, zwemles te volgen, een muziekinstrument te bespelen of bijvoorbeeld streetdance te doen. Ouders kunnen zich hiervoor middels een afspraak melden bij de intermediair van de school: Remon de vakleerkracht bewegingsonderwijs voor het Jeugdsportfonds. Shaamly voor het Jeugdcultuurfonds. Na goedkeuring wordt het lidmaatschap en de benodigde materialen door het fonds betaald. Voor het Jeugdcultuurfonds is per kind maximaal € 425 beschikbaar, voor het Jeugdsportfonds gaat het om € 225. Informatie: Jeugdcultuurfonds Lelystad en Jeugdsportfonds Lelystad