SchOOLwiki

zoekopdracht

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie

De peutersleeftijd van 2 tot 4 jaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Peuters leren veel en hun spel verandert snel. Op de peuterspeelzaal in het Kind Centrum worden kinderen gestimuleerd zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Ook worden ze voorbereid op de overgang naar de basisschool. Er wordt daar gewerkt volgens Kaleidoscoop. Hierbij staat de taalontwikkeling van het jonge kind centraal. Tien weken voor een kind 4 jaar wordt zijn er voor alle kinderen kennismakingsochtenden op de basisschool, zodat een kind kan wennen aan de nieuwe situatie. De kinderen worden op de peuterspeelzaal pedagogisch gevolgd door middel van de KOR (kind observatie registratie). De jonge kleuters worden aan de hand van dit observatieverslag door de peuterspeelzaalleidster met de leerkracht van groep 1 besproken. Het registratierapport wordt meegegeven naar groep 1. De peuterspeelzaal is aangesloten bij de Stichting Kindcentra Lelystad (SKL) en is binnen ons Kindcentrum gevestigd. De peuterspeelzaal is op verschillende dagdelen geopend. Inschrijving en betaling vallen onder verantwoordelijkheid van de SKL. Voor informatie betreffende openingstijden en inschrijving kunt u terecht op de Middelgronden 17.