SchOOLwiki

zoekopdracht

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening.
De afspraak is dat alle scholen in Lelystad met betrekking tot de aanvragen extra verlof, vakantie of gewichtige omstandigheden dezelfde werkwijze hanteren.