SchOOLwiki

zoekopdracht

Verlof en verzuim

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor schooltijd worden gemeld. Wilt u de boodschap niet laten doorgeven door een broertje of zusje. Zij vergeten dit namelijk vaak. Als bij de verzuimregistratie om 8:30 en 13:15 blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met u op. U vindt het waarschijnlijk ook een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden. Krijgen wij geen contact dan wordt de afwezigheid in onze administratie genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moet door ons worden doorgegeven aan de leerplicht ambtenaar. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt bellen wij u op. Het is prettig voor uw kind en voor ons als alle telefoonnummers waarop u te bereiken bent bij ons bekend zijn, voor het geval u niet thuis bent. Wij sturen een kind in principe niet naar huis als er niemand thuis is tenzij het anders met u is afgesproken.

In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directie melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente die een proces verbaal kan opmaken met juridische gevolgen. Vrijstelling van de leerplicht en of schoolbezoek is in een aantal gevallen mogelijk (zie aanvragen verlof). Ook bij spijbelen speelt de leerplichtambtenaar een rol.

De leerplichtambtenaar heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening. De leerplichtambtenaar kan sancties opleggen.