SchOOLwiki

zoekopdracht

Toezicht inspectie schooltijden

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn verplicht de indeling van de onderwijstijd (de schooltijden) te vermelden in hun schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs toetst aan de hand van de schoolgids welke schooltijden de school hanteert. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat voor de groepen 3 tot en met 8 in principe een vijfdaagse schoolweek geldt (maximaal 7 keer per jaar mag voor deze groepen een vierdaagse schoolweek worden ingeroosterd). Het toezicht gaat als volgt in zijn werk:

De inspectie kijkt bij het toetsen van de schoolgidsen naar het aantal vierdaagse schoolweken die de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingeroosterd. Zijn dit er meer dan 7, dan wordt de school hierop aangesproken.

Bij de toetsing van de schoolgidsen gaat de inspectie na of een school gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden (bijv. zowel in de onder- als in de bovenbouw 3760 uur onderwijs geven). Als dit uit de schoolgids blijkt, dan bekijkt de inspecteur tijdens het inspectiebezoek of bij het invoeren van het nieuwe rooster de school het vereiste aantal uren onderwijs geeft.

Scholen horen bij te houden hoeveel uur onderwijs een groep leerlingen in de achterliggende jaren heeft ontvangen. Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog nodig zijn om aan het minimum van 7520 uur over 8 leerjaren te komen.