SchOOLwiki

zoekopdracht

Schooltijden van “De Vuurtoren”

Schooltijden:
Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08:30 uur-12:00 uur
13:15 uur-15:15 uur

groep 1 t/m 4 woensdag
08:30 uur – 12 uur

Groep 5 t/m 8 woensdag
08:30 uur – 12:15 uur

Kinderen die te laat komen missen een deel van de les. Daarnaast werkt te laat komen storend voor andere kinderen en de voortgang. Het is fijn voor uw kind om op tijd te zijn. Ouders van kinderen die structureel te laat komen (meer dan vier keer per maand) worden door de leerkracht aangesproken. Mocht er geen verbetering optreden dan melden wij de kinderen bij de leerplichtambtenaar.

Tien minuten voordat de school begint is de deur open en kunnen de kinderen naar binnen. U kunt gerust met uw kind naar de groep lopen. Wij vinden het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Wij vragen u vriendelijk op tijd te komen en na de bovenstaande tijden de school te hebben verlaten. Aan het eind van de ochtend en de middag worden de kinderen van groep 1 t/m 4 die naar huis gaan door hun leerkracht naar de buitendeur gebracht. Uiteraard kunt u na schooltijd een kijkje nemen in de klas van uw kind. In de hallen wordt gelopen. Dus niet hollen, rolschaatsen, skeeleren, steppen, voetballen enz.

De lessen eindigen om 12 uur en woensdag voor de bovenbouw om 12:15 uur en 15:15. Wij proberen deze tijden aan te houden als het moment waarop kinderen klaar zitten om naar buiten te gaan. Het kan zijn dat er nog even opgeruimd moet worden, iets gezegd moet worden, iets moet worden afgemaakt enz. Wanneer kinderen langer dan een kwartier na de eindtijd nog op school zijn om welke reden dan ook dan wordt er naar huis gebeld.

Elke week zijn er twee leerlingen van groep 3 t/m 8 klassendienst. Zij verlaten de school die week tegen 15:30 uur.

Wanneer kinderen op de fiets naar school komen (alleen wanneer het echt noodzakelijk is) is het de bedoeling dat zij over het schoolplein lopen. Fietsen worden geplaatst in het daarvoor bestemde rek. De school is niet aansprakelijk wanneer fietsen hetzij per ongeluk, hetzij expres beschadigd raken.