SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolrooster

GROEP 1 2
vak
Gym 90 90
Spel 285 285
Taal/lezen 395 395
Rekenen 175 175
Schrijven 30 30
AMOM 330 330
Sociaal/emotionele vorming 45 45
Verkeer 30 30
Culturele vorming 45 45
Pauze 75 75
TOTAAL 1500 1500
25 uur

25

uur

Rooster schoolbreed

3 4 5 6 7 8
vak
Taal 250 250 250 250 250
Spelling 100 100 100 100 100
Woordenschat extra 20 40 40 40 40
Lezen 135 310 220 220 200 200

Begrijpend luisteren/

Begrijpend lezen

30 90 130 130 125 125
Aanvankelijk lezen/Taal (VLL)

440

+30

Schrijven 115 70 20 20 15 15
Rekenen

320

+30

300 295 295 295 295
Aardrijkskunde 45 45 45 45
Geschiedenis 45 45 45 45
Natuur en Techniek 45 45 45 45
WO 50 50
Verkeer 30 30 30 30 30 30
Engels 30 30
Culturele vorming 90 90 75 75 75 75

Sociaal/emotioneel/

Burgerschap

45 45 40 40 40 40
Bewegingsonderwijs 90 90 90 90 90 90
Pauze 75 75 75 75 75 75

TOTAAL

 

1500 1500 1500 1500 1500 1500
  25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur