SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolreisje/kamp, sport- en speldagen

Ieder schooljaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Het schoolreisje is onderdeel van het schoolprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat iedereen meegaat. Behalve dat het vaak iets anders is dan een gewone schooldag voor de leerlingen hechten wij vooral veel waarden aan het sociale aspect. Ze gaan niet alleen één dag op schoolreis maar er wordt al ver van te voren over gesproken en er wordt nog langer over nagepraat.

Natuurlijk zijn wij er ons tijdens de keuze van het schoolreisje van bewust dat de veiligheid van onze leerlingen voorop staat. Wij zullen er die dag alles aan doen om er voor te zorgen dat u zich zo min mogelijk zorgen hoeft te maken.

Wij gaan dit jaar aan het eind van het schooljaar op schoolreisje. U wordt middels brieven en het  maandoverzicht op de hoogte gehouden van de bestemming, de datum en de kosten die hieraan verbonden zijn.

De groepen 1 t/m 4 hebben ieder jaar een spelletjesdag. Daarnaast doen wij ieder jaar mee aan de sport/survival dagen voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van groep 5 en 6 kunnen deelnemen aan het schoolkorfbaltoernooi en de leerlingen van groep 7/8 aan het voetbaltoernooi.