SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolmaatschappelijk werk

Heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dicht bij school te brengen, de school te adviseren bij de aanpak en het ondersteunen van kinderen met sociaal-emotionele problemen en de school werk uit handen te nemen als het gaat om het vinden van de juiste hulp aan kinderen en hun ouders. Schoolmaatschappelijk werk kan ingeschakeld worden door De Vuurtoren via het CJG. Alvorens men contact opneemt met schoolmaatschappelijk werk heeft men eerst uw toestemming hiertoe gevraagd middels een toestemmingsformulier, en u op de hoogte gebracht van de werkwijze van deze instantie. U wordt opgeroepen voor een gesprek. N.a.v. dit gesprek wordt er in overleg met u een vervolgtraject besproken. Vanaf dit moment wordt de school alleen op uw verzoek geïnformeerd. De medewerkers daar gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden gevraagd en verstrekt.