SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolkamp groep 8

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van ieder schooljaar op schoolkamp. Dit kamp is geen schoolreisje van één dag, maar duurt 3 dagen. Ouders dienen hiervoor een extra bijdrage te betalen. Over de hoogte van dat bedrag wordt u middels een brief nader geïnformeerd. Dit zal ongeveer 60 euro zijn. U kunt het bedrag in een keer betalen maar er is ook een mogelijkheid om in termijnen te betalen. U betaalt dan in de maanden oktober t/m maart 10 euro per maand.

Het schoolkamp is onderdeel van het schoolprogramma. Daarom gaan wij ervan uit dat alle kinderen meegaan. Natuurlijk geldt hier dat het groepsbelang vóór het individuele belang gaat. Ouders die gewichtige redenen hebben om hun kind niet mee te laten gaan dienen dit in oktober met de directie te bespreken (begeleiders van dit kamp zijn de leerkrachten).