SchOOLwiki

zoekopdracht

Schakelklas voor kleuters (SKK) NT2

Kinderen met een grote achterstand in hun woordenschat worden begeleid door de ambulante begeleiders van de Schakelklas voor Kleuters (SKK) van de FlevoMeer Bibliotheek. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen bij wie thuis een andere taal wordt gesproken (NT2) of die om een andere reden een achterstand hebben opgelopen.
De ambulant begeleider van de SKK komt twee keer in de week een half uur op school een klein groepje begeleiden. De begeleiding gebeurt aan de hand van een ‘Kernwoordenposter’. Hierop worden 5 nieuw te leren kernwoorden vermeld, met bijbehorende uitbreidingswoorden. Bij de keuze van de woorden wordt aangesloten bij het thema dat in de klas wordt behandeld, zodat de woorden veel worden herhaald en de kinderen ze kunnen onthouden.
Ouders worden gestimuleerd om thuis te oefenen met hun kinderen. De kernwoordenposter gaat mee naar huis. Onderaan de poster staat een tip voor het thuis oefenen en er worden suggesties voor boeken gedaan. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om een begeleiding mee te maken. Ook worden de kinderen en hun ouders twee keer per jaar uitgenodigd voor een activiteit in de bibliotheek.
In oktober en april wordt de voortgang gemeten met behulp van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) voor de passieve woordenschat. Deze resultaten worden besproken met de leerkracht en de IB’er. Kinderen die boven de norm zijn, worden nog een jaar in de nazorg gemonitord.
Meer informatie over de schakelklas voor kleuters kunt u vinden op de volgende link: http://www.flevomeerbibliotheek.nl/onderwijs/basisonderwijs/schakelklas-voor-kleuters-lelystad.html