SchOOLwiki

zoekopdracht

Rapport bespreking

Bij ons op school kennen wij vier keer per jaar een rapportagemoment.

Twee keer per jaar doen wij dit middels een mondelinge rapportage. Hiervoor worden ouders en leerlingen in oktober en april uitgenodigd door de groepsleerkracht. We stellen uw komst tijdens deze rapportage zeer op prijs omdat het voor u van belang is om te weten hoe uw kind zich in de groep ontwikkeld. Daarnaast wordt er op dit moment besproken wat uw kind de komende periode gaat doen betreffende haar/zijn ontwikkelingsproces, welke rol wij daarin gaan spelen en wat uw rol zou kunnen zijn.

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar in januari/februari en aan het eind van het schooljaar een rapport mee naar huis om u als ouders schriftelijk te informeren over de voortgang van uw kind. Hebt u naar aanleiding van dit rapport nog vragen dan kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht. Omgekeerd bestaat de mogelijkheid dat u uitgenodigd wordt door de groepsleerkracht voor een uitgebreid gesprek.