SchOOLwiki

zoekopdracht

Protocollen/Meldcode

Op De Vuurtoren zijn verschillende protocollen aanwezig. U bent welkom om deze protocollen in te zien. Hieronder volgt een opsomming van deze protocollen:

 • Meldcode huiselijk geweld
 • Meldplicht datalekken
 • Protocol aanname
 • Protocol begeleiden nieuwe en startbekwame directeuren
 • Protocol gesprekkencyclus
 • Protocol bescherming persoonsgegevens
 • Protocol bij Ongewenste omgangsnormen
 • Protocol bij rouw, verdriet en overlijden
 • Protocol doubleren
 • Protocol Gedragscode vrijwilligersinzet
 • Protocol gedrag
 • Protocol ICT
 • Protocol informatiebeveiligingsbeleid en Privacybeleid
 • Protocol Integriteitscode
 • Protocol klachtenregeling
 • Protocol klokkenluidersregeling
 • Protocol medicijnverstrekking
 • Protocol Medisch handelen
 • Protocol naleving leerplichtwet
 • Protocol Observatie plaatsing
 • Protocol Ondersteuning
 • Protocol Ongevallen registratie
 • Protocol overgang
 • Protocol professioneel gedrag
 • Protocol schoolanalyse
 • Protocol schoolmateriaal
 • Protocol schorsen en verwijderen
 • Protocol schrijven en schriftgebruik
 • Protocol sociale media
 • Protocol stagebeleid
 • Protocol Taakbeleid
 • Protocol Top talenten
 • Protocol Vandalisme
 • Protocol Vergaderen
 • Protocol Verklaring omtrent gedrag
 • Protocol Vervoer
 • Protocol verzuim en afwezigheid
 • Meldpunt seksuele intimidatie
 • Protocol Centrale eindtoets
 • Veiligheidsbeleidsplan
 • Regelement Incidentenregistratie