SchOOLwiki

zoekopdracht

Pauze, speelkwartier

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere ochtend van 10:10 uur – 10:25 uur pauze. Even daarvoor krijgen de kinderen de gelegenheid om hun eten en drinken te nuttigen. Wij willen u vragen uw kind iets mee te geven dat in een paar minuten opgegeten c.q. opgedronken kan worden zodat er echt een kwartier overblijft om te spelen.

De afgelopen jaren hebben wij een aantal projecten gedaan in het kader van gezondheid. Wij vinden dit belangrijk, omdat er steeds meer alarmerende berichten uit de maatschappij komen van met name (school)artsen en verpleegkundigen, die zich grote zorgen maken over het overgewicht bij kinderen. Om een gezonde bijdrage te leveren brengen wij nogmaals het pauzehapje ter sprake. Naast lesgeven hebben wij als school namelijk ook een verantwoordelijkheid in het welzijn van de kinderen, uw kinderen. Wij willen samen met u eens kritisch kijken naar wat de kinderen zoal meenemen. Over wat nu gezond is of niet, is vaak lastig te bepalen. Een ding is zeker waar teveel voor staat, is in ieder geval niet goed. Teveel vet, teveel suiker, teveel kleurstoffen, teveel eten, het kan niet goed zijn. Wij denken voor wat betreft het eten en drinken tijdens deze kleine pauze dan ook aan een klein stukje fruit, een boterham of een gezonde koek met eventueel wat te drinken erbij. Bij drinken denken wij aan melk of appelsap of iets dergelijks (geen frisdrank en ook geen snoep en chips e.d.).

Tijdens de pauze lopen alle leerkrachten buiten. Kinderen die problemen hebben, kunnen altijd bij deze leerkrachten terecht. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies van of schade aan eigendommen van kinderen en ouders.