SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "overig"

Lentekriebels

In het schooljaar 2014-2015 is gestart met het project Lentekriebels. Dit is een lespakket waarin aandacht wordt besteed aan de relationele- en seksuele vorming van kinderen. Deze vorming draagt bij aan de persoonlijke groei en positieve seksuele beleving. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben recht op betrouwbare informatie. De lesmaterialen en lesactiviteiten bieden een duidelijk kader, zodat leerlingen positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit....
Lees verder

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Het betreft Protestant Christelijk, Islamitisch en Humanistisch vormingsonderwijs. Voor ouders en kinderen die dat willen kan er één keer per week tijdens schooltijd op school Protestants Christelijk Vormingsonderwijs gevolgd worden. Dit wordt gegeven door iemand van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken). Ook kan er één keer per week door leerlingen van groep 3 en 4  tijdens schooltijd op school Islamitisch vormingsonderwijs worden gevolgd. De groepen 5 t/m 8 worden na schooltijd in de gelegenheid gesteld om aan het vormingsonderwijs deel te nemen. Dit onderwijs is bedoeld om de integratie van de Islamitische cultuur in de Nederlandse cultuur te bevorderen en meer begrip voor elkaars cultuur te creëren. Ook is er in de bovenbouw gelegenheid om lessen Humanistisch vormingsonderwijs te volgen na schooltijd. Bij deze lessen is de mens met zijn/haar eigen keuzes het uitgangspunt. Of deze lessen doorgang kunnen vinden is afhankelijk van het aantal ouders en kinderen dat daarvoor belangstelling heeft....
Lees verder

Veiligheid

Op De Vuurtoren is een veiligheidsbeleidsplan met daarin o.a. een ontruimingsplan bij brand aanwezig. Jaarlijks oefenen we twee keer met de school een ontruiming bij brand zodat in geval van nood iedereen weet hoe de school snel en veilig ontruimd wordt. Als er een ongeval plaatsvindt wordt u direct gebeld. De bedrijfshulpverlener van de school neemt contact met u op om te overleggen wat er met uw kind moet gebeuren. In ernstige situaties die om directe en snelle actie vragen wordt uw kind onder begeleiding van deze persoon naar het ziekenhuis of dichtstbijzijnde huisarts gebracht. U wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Om een veilige situatie rondom de school te waarborgen vragen wij u om uw kind in uiterste noodzaak met de auto naar school te brengen. Rijdt stapvoets en parkeer uw auto in de parkeerhavens. Let goed op overstekende kinderen....
Lees verder

Zelfstandig werken

Bij het zelfstandig werken en de directe instructie lessen wordt gebruik gemaakt van een stoplicht voor de klas en een speciaal houten blokje waarmee leerlingen aangeven of ze alleen willen werken, samen met een ander of dat ze hulp nodig hebben van de leerkracht. ...
Lees verder