SchOOLwiki

zoekopdracht

Overblijven

Openbare basisschool “De Vuurtoren” neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de tenuitvoerlegging van artikel 28 uit de wet op het basisonderwijs. Dit houdt in dat wij als school een ruimte beschikbaar moeten stellen voor de kinderen die overblijven.

De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet thuis (kunnen) zijn tussen de middag. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben, verantwoord kunnen lunchen en dat ze zich tijdens het overblijven kunnen ontspannen.

Hierdoor worden de ouders van de leerlingen van De Vuurtoren in de gelegenheid gesteld om hun kinderen, indien nodig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12 uur tot 13:15 uur op school, onder leiding van medewerkers van De Tussentijd (GO) over te laten blijven.