SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school maken we met elkaar! Met vragen over de gang van zaken op school of in geval van specifieke vragen over uw kind kunt u altijd terecht bij de leerkracht. U kunt na schooltijd even langslopen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken

Wat is een school zonder de ouders? U kunt niet zonder ons, en wij kunnen ook niet zonder u. Samen dragen we de grote maar mooie verantwoordelijkheid om kinderen te helpen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen. Wij willen dat heel graag samen doen door ouderbetrokkenheid binnen onze school steeds meer vorm te geven.