SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouderparticipatie

Ouders hebben de mogelijkheid om één keer in de vier jaar hun bevindingen betreffende onze school, door middel van het invullen van een enquête, kenbaar te maken. Dit zal ook in het schooljaar 2016-2017 weer het geval zijn. Ouders die nog meer bij de school betrokken willen zijn kunnen zich tijdens verkiezingen opgeven om lid te worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen ouders op school helpen tijdens de feestdagen (inpakken cadeautjes, school helpen versieren, het maken van hapjes en drankjes bij kerst) of tijdens inloopmomenten. Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het halen en brengen naar verschillende activiteiten. Daarnaast hebben wij ook hulp nodig bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de bibliotheek en het maken van Verteltassen.