SchOOLwiki

zoekopdracht

Onderwijstijd en kwaliteit onderwijs

De taal-, lees- en rekenvaardigheden van alle leerlingen in het primair onderwijs moeten beter worden. Ook moeten leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. In de kwaliteitsagenda’s worden de ambities en doelstellingen op dit gebied uiteengezet. Om deze ambities te realiseren is het van belang dat leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen daadwerkelijk les krijgen. Schooltijd is de tijd die leerlingen op school aanwezig moeten zijn. Het gaat niet alleen om voldoende uren, maar ook om goede uren. Voldoende lesuren zijn namelijk een voorwaarde voor goed onderwijs. Maar voor de onderwijskwaliteit is het ook van belang dat leerlingen uitdagend en inspirerend onderwijs krijgen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Schooltijden algemeen

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Voor de resterende 240 uur kunnen scholen uit de volgende drie mogelijkheden kiezen:

• De lesuren kunnen bij de leerjaren 1 tot en met 4 worden ondergebracht.
• De lesuren kunnen bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.
• De lesuren kunnen gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.

Aantal uren onderwijs per dag op de basisschool De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen niet aan één stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

Vijfdaagse schoolweek op de basisschool Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is boven op de weken die al vierdaags zijn vanwege een algemene feestdag waarop de school is gesloten. Scholen moeten deze vierdaagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht.

Vrije woensdagmiddag op de basisschool De meeste leerlingen van de basisschool hebben woensdagmiddag vrij. De school is overigens niet verplicht om deze middag vrij te geven. De school kan dus ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel of continurooster. Als een school bijvoorbeeld de vrijdagmiddag als vaste vrije middag wil aanhouden, dan kan dat. Voorwaarde is wel dat alle leerlingen over 8 schooljaren het vereiste minimum van 7520 uur onderwijs krijgen.

Medezeggenschapsraad (MR) op de basisschool De basisschool van uw kind kan de lestijden niet wijzigen of vaststellen zonder instemming van de ouders die in de medezeggenschapsraad (MR) zitten. De school is verplicht om voorafgaand aan een vaststelling of wijziging alle ouders te raadplegen.