SchOOLwiki

zoekopdracht

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Het betreft Protestant Christelijk, Islamitisch en Humanistisch vormingsonderwijs. Voor ouders en kinderen die dat willen kan er één keer per week tijdens schooltijd op school Protestants Christelijk Vormingsonderwijs gevolgd worden. Dit wordt gegeven door iemand van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken). Ook kan er één keer per week door leerlingen van groep 3 en 4  tijdens schooltijd op school Islamitisch vormingsonderwijs worden gevolgd. De groepen 5 t/m 8 worden na schooltijd in de gelegenheid gesteld om aan het vormingsonderwijs deel te nemen. Dit onderwijs is bedoeld om de integratie van de Islamitische cultuur in de Nederlandse cultuur te bevorderen en meer begrip voor elkaars cultuur te creëren. Ook is er in de bovenbouw gelegenheid om lessen Humanistisch vormingsonderwijs te volgen na schooltijd. Bij deze lessen is de mens met zijn/haar eigen keuzes het uitgangspunt. Of deze lessen doorgang kunnen vinden is afhankelijk van het aantal ouders en kinderen dat daarvoor belangstelling heeft.