SchOOLwiki

zoekopdracht

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school en op de naleving van de wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar. De inspectie heeft De Vuurtoren oktober 2012 voor het laatst bezocht en was tevreden over ons onderwijs. Wij kregen het basis arrangement. Wij zijn ( zoals ook te lezen viel in hoofdstuk periodiek onderzoek) met de verbeterpunten aan de slag gegaan en realiseren ons dat we de weg die we zijn ingeslagen nu ook moeten borgen.