SchOOLwiki

zoekopdracht

Informatieplicht aan gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind op school. Soms ontstaan echter problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name wanneer de niet met het gezag belaste ouder, geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. Sinds een wetswijziging van 1 januari 1998 houden ouders na een scheiding in principe beiden gezag over het kind. Beide ouders hebben dan ook gelijke rechten wat de informatievoorziening over hun kind betreft. Het contact tussen de ouders en de school kan verlopen via de ouder bij wie het kind in huis woont en waarvan de adresgegevens op het aanmeldformulier vermeld staan. De school mag ervan uit gaan dat deze ouder alle relevante informatie aan de ander doorgeeft. Als dit niet gebeurt, kan de ouder die de informatie niet krijgt, rechtstreeks contact opnemen met de school. Soms bepaalt de rechter dat het gezag niet aan beide ouders, maar slechts aan één van hen wordt toegekend. Op grond van artikel 377b, boek I van het Burgerlijk Wetboek is die ouder gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van ‘belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind’. Tegelijk bepaalt artikel 377c dat de niet met het gezag belaste ouder op zijn verzoek door derden, zoals de school, op de hoogte wordt gehouden van informatie die het kind betreft. De school is echter niet verplicht informatie te verschaffen die ook niet aan de andere ouder wordt gegeven, of als het niet in het belang van het kind is. Als de school besluit om de gevraagde informatie te weigeren, kan de rechter op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder bepalen, dat de informatie toch wordt verstrekt.