SchOOLwiki

zoekopdracht

Hoe zorgt de school ervoor dat de geplande leertijd per vak feitelijk wordt ingezet en effectief wordt gebruikt

Dit begint al voor de lessen. De leerkrachten zorgen er iedere dag voor dat de lessen goed zijn voorbereid en het werk van de vorige dag is nagekeken. Op De Vuurtoren gaan de deuren tien minuten voor aanvang open. De lessen beginnen precies op tijd. Alle leerkrachten werken volgens een aan het begin van het jaar gemaakt rooster. In dit rooster heeft men rekening gehouden met de tijd die voor de verschillende vakken aanbevolen wordt. Aan het begin van de ochtend weten onze kinderen middels een op het bord geschreven dagplanning wat er van hen verwacht wordt, welke doelen ze moeten bereiken en wat ze kunnen doen wanneer ze klaar zijn. Hierdoor zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat tussen het einde van een les en het begin van een volgende les (soepele overgangen). De klassendienst zorgt ervoor dat boeken en schriften op tijd zijn uitgedeeld en opgehaald. Wanneer kinderen iets niet snappen kunnen ze plaatsnemen aan de instructietafel. Wanneer er vragen zijn maar de leerkracht met een andere leerling bezig is, werken kinderen gewoon verder aan een andere opdracht tot de leerkracht hen wel kan helpen. De leerkrachten hebben tijdens de lessen op vaste momenten een vaste looproute zodat leerlingen weten wanneer zij aan de beurt zijn om een vraag te stellen. Kinderen die hun werk afhebben weten wat zij na de betreffende taak moeten doen. Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door orde en rust. Regelmatig worden de schoolvorderingen van de leerlingen geëvalueerd en wordt het onderwijsprogramma indien nodig bijgesteld. Op onze school is er voldoende materiaal voor al de leerlingen aanwezig. De leerkrachten zijn consequent en zorgen voor een goede, plezierige werksfeer.