SchOOLwiki

zoekopdracht

Het Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om samen met u te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider na overleg met u aanmelding nodig vindt voor deskundige hulp van buitenaf of voor onderzoek om de onderwijsbehoeften van uw kind beter in kaart te brengen. Na uw toestemming kan aanmelding plaatsvinden bij het Onderwijsloket of bij een andere instantie.

Waar is het Onderwijsloket voor bedoeld ?

U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. De school  bespreekt  altijd eerst met u waarom aanmelding bij het Onderwijsloket zinvol is , welke informatie het Onderwijsloket nodig heeft en zorgt ervoor dat het dossier van uw kind, nadat u meegelezen heeft, naar het Loket opgestuurd wordt met de nodige handtekeningen.

U als ouder kunt het Onderwijsloket ook benaderen als u vragen heeft over uw kind(eren). Zie hieronder een lijstje met vragen die u aan het Loket zou kunnen stellen, indien nodig.

Na ontvangst van het dossier van uw kind, krijgt u een bevestiging van Het Onderwijsloket. Na bestudering van het dossier wordt binnen 8 weken door de orthopedagoge  contact met u en de school opgenomen voor een intake. U krijgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de orthopedagoge. Hierna worden de hulpvragen door u en de school gesteld middels onderzoek of advies beantwoord.

U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is ongeveer 8 weken.

Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming!

U kunt het onderwijsloket telefonisch bereiken via 0320-214215.

 Vragen die ouders aan Het Loket kunnen stellen:

  • Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden, waar kan ik met mijn kind naar toe?
  • Wat is speciaal [basis]onderwijs? Welke soorten scholen zijn er?
  • Komt mijn kind in aanmerking voor speciaal [basis]onderwijs? Welke schoolsoort is geschikt voor mijn kind?
  • Hoe verloopt een aanmelding?
  • Mijn kind heeft een handicap en ik wil hem toch graag met zijn zusjes in de buurt naar schoollaten gaan. Hoe kan ik dat regelen?
  • Mijn kind kan niet meer meekomen op school. Wat kan ik doen?