SchOOLwiki

zoekopdracht

Groepsouders

Aan het begin van elk schooljaar vanaf het schooljaar 2018-2019 vraagt iedere leerkracht een ouder uit de klas om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de groepsleerkracht en de ouders in de klas. Groepsouders kunnen indien nodig, overleggen met de leerkracht en met andere ouders van de groep. Wij denken dat ouders op verschillende terreinen hun inbreng kunnen hebben. Het is goed als ouders en leerkrachten van elkaar weten hoe ze over zaken denken. Ouders weten bijvoorbeeld heel goed wat er leeft bij kinderen en kunnen leerkrachten een dienst bewijzen door hier met hen over te praten. Op deze wijze kan de school sneller inspringen op belangrijke zaken. Ook kunnen ouders, in overleg met de leerkracht helpen bij het organiseren van activiteiten binnen een groep.

Vaak zijn niet alle ouders nodig bij een activiteit, maar is het fijn als je als leerkracht één of twee ouders hebt waarmee je regelmatig contact kunt hebben.

De groepsouders:

  • Kunnen ouderbijeenkomsten mee helpen organiseren;
  • Kunnen bij speciale activiteiten de ouderhulp ondersteunen;
  • Kunnen informatie verzamelen voor ouders of leerkrachten;
  • Kunnen andere ouders inschakelen wanneer er hulp nodig is.

Wat zijn de voordelen van groepsouders?                                                                                                   Het is gebleken dat kinderen zich prettiger voelen op school als hun ouders directer zijn betrokken bij de school en het onderwijs. Voor kinderen is het fijn als ze merken dat ouders belangstelling hebben voor de gang van zaken in de groep en op school. Ouders krijgen meer inzicht in het schoolgebeuren. De ouders leren elkaar beter kennen. Ze krijgen de kans om in gesprek te komen met elkaar en met de leerkracht over opvoedkundige en/of onderwijskundige zaken. Ouders krijgen het gevoel dat de school ook hun school is. Leerkrachten krijgen een soort “backing-groep”. Zij kunnen met de ouders zowel positieve als negatieve gebeurtenissen bespreken. Door de groepsouders wordt de afstand tussen ouders en school kleiner. Problemen worden niet op straat of op het plein besproken, maar in school, zodat er ook oplossingen gevonden worden.