SchOOLwiki

zoekopdracht

Financiële ondersteuning voor activiteiten en Stichting Leergeld

Welke kinderen komen in aanmerking?
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
Wat kan aangevraagd worden?
Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aan-vraag indienen om hun kind(eren) weer te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, cultuur, sport of welzijn:
• Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een schoolreisje, school-kamp of vervoer naar school. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen zij u wellicht ook helpen om een fiets aan te schaffen. Als u hiervoor een aanvraag wilt doen, komt u dan op school langs. De school kan u daarbij helpen.
• Cultuur: Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
• Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren om-gaan met winnen en verliezen. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.
• Welzijn: Bijvoorbeeld deelname aan de scouting.
Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets of computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen.
Hoe dient u een aanvraag in?
Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail contact opnemen met de lokale Leergeld stichting in uw gemeente. De volgende gegevens zijn in ieder geval nodig voor het indienen van een aanvraag:
• Uw naam, adres, postcode en woonplaats
• Uw telefoonnummer en e-mailadres
• De naam en geboortedatum van uw kind
• Het gezinsinkomen per maand
• Een toelichting op de aanvraag. Hierbij kan de school u helpen.
Indien het de eerste aanvraag van uw gezin betreft, dan vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met u te maken voor een huisbezoek. Leer-geld intermediairs zijn vrijwilligers. Het gaat hier vaak om mensen, die zelf ervaring hebben of hebben gehad met het moeten leven van een minimum inkomen.

De Leergeld intermediair maakt een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. Het is de bedoeling om binnen een periode van 2 tot 8 weken een hel-der antwoord te geven.
Eén van de spelregels is dat aanvragen gelden voor één jaar. Daarna kan een nieuw ver-zoek worden ingediend.
Voor meer informatie:
Stichting Leergeld Lelystad
Postbus 587, Lelystad
Tel: 06 – 17 508 654
E-mail: info@leergeld-lelystad.nl
Website: http://www.leergeld.nl/