SchOOLwiki

zoekopdracht

Doorstroomgroep

In samenwerking met GO is De Vuurtoren een doorstroomgroep gestart. Kinderen in de leeftijd van drie en een half jaar tot vier en een half jaar kunnen twee dagdelen per week naar deze groep.

Deze leerlingen krijgen in een kleine groep van maximaal 16 leerlingen les van twee leerkrachten. Er wordt middels een beredeneerd passend aanbod doelgericht gewerkt aan de thema’s van Onderbouwd. Kinderen profiteren hier van de kleine groep waardoor leerstof nog beter kan worden aangeboden. Kinderen die meer kunnen krijgen voldoende uitdaging en kinderen die het moeilijk hebben krijgen een verdiepend aanbod. Hierdoor wordt een nog stevigere basis gelegd voor de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen.