SchOOLwiki

zoekopdracht

De Taalklas

De Taalklas is gevestigd in obs De Poolster. Het adres is Oostzeestraat 38 8226BA te Lelystad. (telefoonnummer 0320-2502514) Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland naar Nederland komen en geen/nauwelijks Nederlands spreken kunnen één jaar naar de Taalklas. Daar leren zij voldoende Nederlands spreken om de lessen op een reguliere basisschool te kunnen volgen. Naast het versneld leren van de Nederlandse taal wordt daar nog les gegeven in reguliere vakken en is er veel aandacht voor bewegen en cultuur.