SchOOLwiki

zoekopdracht

De School

Onze school is een openbare basisschool in de Zuiderzeewijk in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond.

Onze school maakt deel uit van een in maart 2015 geopend kindcentrum in deze wijk.

Het kindcentrum heeft 15 lokalen waarvan er negen in gebruik zijn genomen door De Vuurtoren. Twee lokalen worden gebruikt door GO (kinderopvang/peuterspeelzaal voorheen SKL) en vier lokalen door de Ichthus.

De Zuiderzeewijk is een wat oudere multiculturele wijk met voorheen vooral huurwoningen. De voormalige huurwoningen worden de laatste jaren te koop aangeboden. Veel jonge gezinnen grijpen de kans aan om wanneer de zittende bewoners vertrekken in deze kindvriendelijke wijk een woning te kopen.

De Vuurtoren is een school met op dit moment ongeveer 170 leerlingen verdeeld over 8 groepen en een Doorstroomgroep. (leerlingen van 3 ½ jaar tot 4 ½ jaar kunnen twee dagdelen gebruik maken van een rijk aanbod in de Doorstroomgroep) De nationaliteit is divers. De meeste leerlingen zijn in Nederland geboren. Onze school is een afspiegeling van onze multiculturele wijk. Veel kinderen spreken twee talen: Nederlands en de moedertaal. Omdat veel kinderen en hun ouders afkomstig zijn uit verschillende culturen wordt daar op De Vuurtoren aandacht aan besteed. Wij vinden het belangrijk dat kinderen wat weten over elkaars achtergrond en elkaar respecteren. De leerlingen uit de verschillende groepen kennen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen uit de diverse groepen. Het begrip “onze school” is daarom op De Vuurtoren sterk aanwezig.

De leerlingen van De Vuurtoren zijn over het algemeen afkomstig uit de Zuiderzeewijk. De Vuurtoren is goed bereikbaar vanuit de verschillende wijken. Het leerlingaantal blijft stabiel.

Als team van de openbare basisschool De Vuurtoren vinden wij een goed en open contact met de ouders erg belangrijk. Ten eerste omdat ouders deskundig zijn in het kennen van hun kind, onze leerling. Ten tweede hebben wij hulp van ouders nodig om voor de leerlingen een aantal extra’s mogelijk te maken. Wij zullen ons de komende jaren nog meer gaan richten op de samenwerking met ouders.

Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terecht komen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten.

Bij ons op school kunnen de leerlingen tussen de middag overblijven binnen school. De Tussentijd (GO) zorgt voor deze opvang. Wanneer ouders gebruik willen maken van  naschoolse opvang is dat mogelijk bij ons in het gebouw. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij GO.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze mogelijkheden neemt u dan contact met hen op.