SchOOLwiki

zoekopdracht

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is een multidisciplinair team en is een samenwerkingsverband van verschillende reeds bestaande instellingen voor jeugdzorg en hulpverlening. Het bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden, zoals orthopedagogen / psychologen, gezinsmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, een jeugdarts en een kinderpsychiater. Het team heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dichter bij de school te brengen, de school te adviseren bij de aanpak van kinderen met psychosociale problemen en de school werk uit handen te nemen en te ondersteunen als het gaat om het vinden en bieden van de juiste hulp aan kinderen en hun ouders. Bureau Jeugdzorg kan ingeschakeld worden door u als ouders door op school een formulier op te komen halen en te ondertekenen. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over u en uw kind. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan anderen gevraagd en verstrekt. Ouders mogen ook alles wat over hen en hun kind op papier staat lezen.