SchOOLwiki

zoekopdracht

Buitenschoolse activiteiten

Natuurlijk vieren wij op onze school ook verschillende feesten. In alle feesten moet het openbare karakter van De Vuurtoren herkenbaar zijn; iedereen moet zich er in kunnen vinden.

Hierbij gaat het ten eerste om feesten die horen bij de Nederlandse cultuur, zoals Sinterklaas en Kerst. Deze feesten worden dan ook op school gevierd. Cultuuroverdracht behoort immers ook tot een van de taken van de school. De voorbereiding van deze feesten wordt besproken in de desbetreffende werkgroep en daarna teruggekoppeld naar het teamoverleg. Daar wordt het wederom besproken en teruggekoppeld naar de contactouders. Hoe gaan we op school om met andere feesten en speciale gelegenheden? Een belangrijk punt hierbij is dat wij kijken naar wat er bij de kinderen en de buurt waarin de school staat leeft. De visie van de school met betrekking tot activiteiten zoals vader- en Moederdag (groep 1 t/m 4), verjaardagen van ouders, grootouders, enz… is, dat deze bespreekbaar zijn in de groep, maar het onderwijskundig programma niet zal worden aangepast. Bovenstaand uitgangspunt speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij diverse andere (buiten) schoolse activiteiten zoals: excursies, schoolreisjes, schoolkamp, sport- en speldagen, enz.