SchOOLwiki

zoekopdracht

benutting van de verplichte onderwijstijd inleiding

In principe hebben leerlingen acht jaar de tijd om te voldoen aan de kerndoelen die gesteld worden. Op onze school hebben wij methoden aangeschaft voor de groepen 1 t/m 8 die voldoen aan de kerndoelen. Al onze methoden beschrijven in hoeveel tijd de leerlingen de betreffende leerstof eigen moeten kunnen maken. Daarnaast wordt gewerkt volgens een weekrooster waarin we voor ieder vak voldoende leertijd inroosteren. Verder houden wij rekening met de leerlingen die ruim binnen de aangegeven tijd met het werk klaar zijn. Zij gaan verder met de extra opdrachten uit de methoden of gaan verder met een van te voren opgegeven opdracht. We houden ook rekening met de leerlingen die moeite hebben zich de leerstof eigen te maken binnen een bepaalde tijd. Zij krijgen de mogelijkheid om tijdens een RT moment of van 15:15 uur tot 15:30 uur hun werk alsnog af te maken. In principe gaan we uit van een doorgaande lijn in acht jaar. Soms komt het voor dat leerlingen de leerstof niet in acht jaar eigen kunnen maken en daar een jaar langer voor nodig hebben. Die mogelijkheid bestaat in overleg met ouders. In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen niet doubleren maar voor het vak waarmee ze moeite hebben een eigen leerlijn volgen. Dit kan in de eigen groep of in een andere groep waar betreffende leerstof aangeboden wordt. Voor deze leerlingen wordt een eigen ontwikkelingsperspectief gemaakt.