SchOOLwiki

zoekopdracht

Belangrijke contactgegevens

OBS De Vuurtoren
Middelgronden 17
8223ZL Lelystad Directie
Yvonne Verver/ 0320 221768

Schoolbestuur
Meenthoek 1
8224BS Lelystad
Bestuurder
mevr. Jonna Merkx/ 0320 777700

Onderwijs/Ondersteuningsloket
Kempenaar 03-23
8223AM Lelystad
Marga van Amerongen/ 0320-215214

Leerplicht ambtenaar
Gemeentehuis

Diane Hoets/ 14 0320

Medezeggenschapsraad
Middelgronden 17
8223ZL Lelystad
Voorzitter Petra Smit/ 0320 221768

Inspectie voor het onderwijs
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht/ 0886696000

Vertrouwenspersoon
Middelgronden 17
8223ZL Lelystad
Geneviève Prevenier/ 0320 221768