SchOOLwiki

zoekopdracht

Begaafde kinderen

Er is een onderscheid tussen begaafd en hoogbegaafd. We spreken van begaafdheid bij een IQ van 115-125 en vanaf 125 spreken we van hoogbegaafdheid. Dit kan alleen vastgesteld worden door een officiële IQ-test. Hoogbegaafde kinderen hebben naast een hoge intelligentie het vermogen op creatieve wijze met vraagstukken om te gaan en zijn in staat om grote denkstappen te maken. Hun manier van denken is dan ook echt ”anders”. Daarnaast moet er sprake zijn van een innerlijke sterke taakgerichtheid c.q. doorzettingsvermogen. Het is ook dan van belang dat de ouders en de leerkracht het welbevinden van het kind bewaken. Bij uitzondering kan worden besloten om het kind vervroegd te laten doorstromen en zo een groep over te slaan. Het kind moet dan minimaal een voorsprong van een jaar hebben. Dit kan één maal gebeuren in de basisschool-loopbaan. We blijven daarbij kritisch kijken naar de gehele ontwikkeling van het kind. Het aankunnen van moeilijker leerstof wil nog niet zeggen dat hij of zij zich sociaal-emotioneel ook prettig voelt bij wat oudere leerlingen.