SchOOLwiki

zoekopdracht

Afspraken

Vastleggen gesprekken Belangrijke afspraken die gemaakt worden tijdens al deze gesprekken worden door de school schriftelijk vastgelegd. Mocht u het gesprek willen opnemen of op een andere manier dan hiervoor aangegeven vastleggen dan dient u tenminste één dag voor aanvang van het gesprek de desbetreffende collega toestemming hiertoe te vragen. Alleen in overeenstemming met beide partijen kan een dergelijke vastlegging doorgang vinden.

Afspraak voor een gesprek met de leerkracht
Op onze school zijn er twee vormen van individuele gesprekken:
• Eigen initiatief Wanneer u een gesprek met de leerkracht van uw kind wilt hebben, kan er altijd na schooltijd een afspraak gemaakt worden.
• Initiatief groepsleerkracht Wanneer een leerkracht een uitgebreid oudergesprek met u over uw kind wil hebben, maakt zij een afspraak met u na schooltijd.