SchOOLwiki

zoekopdracht

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken.

In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op school plaats.

Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. Het is in het belang van uw kind, dat u gevolg geeft aan de oproep voor deze onderzoeken.

Ouders, verzorgers en jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen en seksualiteit).

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl

De GGD voert de Jeugdgezondheidszorg uit in alle gemeenten van Lelystad en werkt samen met andere instellingen binnen het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

GGD Flevoland                Noorderwagenstraat 2 8223AM Lelystad

CJG Lelystad      www.cjglelystad.nl    0320-231111

Tijdens hun basisschooltijd worden uw kinderen zoals u hierboven heeft kunnen lezen op vaste momenten medisch onderzocht door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland.

U ontvangt bericht wanneer en waar het onderzoek zal plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek worden zo nodig besproken met de leerkracht van uw kind.

Wanneer het nodig is vinden er vervolgonderzoeken of vervolggesprekken plaats of wordt uw kind verwezen naar de huisarts. Gelukkig is er in de meeste gevallen niets aan de hand.